Posterklein.jpg
  • Facebook
  • Instagram
FlyerB12jan1rgba (Copy).jpg
Flyer12janrgb (Copy).jpg

Buurtlicht begint 2020 met de derde en tevens afsluitende

Buurt Kunst Licht Route. Na november en december eindigen we op zondag 12 januari met maar liefst vijftien locaties.

We verwelkomen dit keer café Checkpoint Charlie, een activiteit van Stadsdorp Westerpark op het Kippenbruggetje, de Westerparkschool

aan de Van Hallstraat en de OBA-Staatsliedenbuurt

als nieuwe locaties en deelnemers.